Värva en kollega

Kampanj! Värva en kollega och få högre klinikrabatt!

Värva dina tandläkarkollegor på kliniken och räkna samman er gemensamma beställningsvolym 
så få ni ett gemensamt högre rabattavtal för er klinik.