Teknodonts stora pris 2016

Teknodonts stora pris 2016

Varje år delas Teknodonts stora pris för bästa examensarbete ut till fyra elever på Odontologiska Fakulteten i Malmö. Årets fyra stipendiater heter Fredrik Bengtsson och Martin Svanberg på tandläkarutbildningen, samt Karin Lundberg och Lindsey Wu på tandteknikerutbildningen. Priset består av 15.000 kronor per vardera utbildning. Stort grattis!


Motivering för bästa examensarbete på tandteknikerutbildningen:

Titel: The effect of grinding and/or airborne-particle :abrasion on the bond strength between zirconia and veneering porcelain: A systematic review
Studerande: Karin Lundberg och Lindsey Wu

Examensarbetet bygger på frågeställningar som har utgång från vardagens problematik för en tandtekniker som arbetar med keramiska konstrnktioner. Genom att identifiera och begränsa sin frågeställning har de studerande på ett systematiskt sätt gjort en litteraturöversikt gällande bindningsstyrkan mellan zirkonia och dess ytporslin. De studerande har genomfört hela arbetsprocessen från planeringsstadiet till färdigt arbete självständigt, med stor eftertanke och reflektion över vatje steg i arbetsprocessen. Resultaten visar på en stor variation inom vatje ytbehandling, där användningen skiljer sig åt. Studien ger en bakgrnnd och identifierar behov av vidare forskning för att kunna dra generella slutsatser.


Motivering för bästa examensarbete på tandläkarutbildningen:

Titel: Toothwhit”EU”ning – effects and risks of tooth whitening with hydrogen peroxide in individuals under 18 years of age – a systematic literature review
Studerande: Fredrik Bengtsson och Martin Svanberg

Mastersarbetet är en systematisk litteraturöversikt som kartlägger kunskapsläget för såväl effekter som bieffekter/biverkningar när man bleker tänder på unga individer (under 18 år) med blekmedel som innehåller väteperoxid. Blekning är en högaktuell fråga inte minst bland unga där utseende blivit allt viktigare. Emellertid är tandblekning med väteperoxid förbjuden att använda på personer under 18 år inom EU sedan år 2012. Förbudet är både debatterat och kritiserat. Mastersarbetet identifierade 214 publikationer av vilka bara 13 bedömdes ha sådan kvalitet att de kunde användas i studien. Sammantaget visar mastersarbetet att det saknas vetenskapliga studier som utvärderar effekten av tandblekning med väteperoxid vid omfattande missfärgningar hos unga personer. Samtidigt fann man ett stort antal rappmier om bieffekter av blekning med väteperoxid. Dessa var oftast milda och övergående. Konklusionen är att tills motsatsen bevisats finns det ett etiskt stöd för EU­regelverket. Försiktighetsprincipen måste råda när man behandlar unga individer. Mastersarbetet utgör därmed ett viktigt kunskapstillägg inom ett område med hög aktualitet såväl i Sverige som inom övriga EU.