Information om moms på apnéskenor

Enligt Högsta förvaltningsrättens dom HFD 2015 ref. 34:

Rättsfall: Apnéskenor omfattas inte av begreppet dentaltekniska produkter. Enligt Skatteverket utgör apnéskenor inte en sådan produkt som är undantagen från skatteplikt, enligt mervärdesskattelagen. Tillverkare av apnéskenor måste alltså lägga på moms vid försäljning av dessa.

Vill du läsa mer kan du ladda ner dommen här.