e.max


IPS e.max ger dig möjlighet att skapa otroligt estetiska restaurationer med hög mekanisk styrka. Med hjälp av IPS e.max systemet kan du välja vilket helkeramiskt material som passar bäst, beroende på vilka indikationerna är och vilken styrka på restaurationen, som du önskar. Litiumdisilikat (LS2) används för att framställa singelkronor samt treledsbroar anteriort och posteriort. Materialet uppvisar oöverträffade estetiska egenskaper – som hos den naturliga tanden. Systemet innehåller även en fasadkeram, som verkligen ger avgörande fördelar vid kombinationsarbete med olika keramiska material.

För mer information läs mer på: www.ivoclarvivadent.se

e.max Press
IPS e.max ger dig möjlighet att skapa otroligt estetiska restaurationer med hög mekanisk styrka. Med hjälp av IPS e.max systemet kan du välja vilket helkeramiskt material som passar bäst, beroende på vilka indikationerna är och vilken styrka på restaurationen, som du önskar.

Litiumdisilikat (LS2) används för att framställa singelkronor samt treledsbroar anteriort och posteriort. Materialet uppvisar oöverträffade estetiska egenskaper – som hos den naturliga tanden. Zirkoniumoxid-keramen IPS e.max ZirCAD är lösningen för större restaurationer, t.ex. posteriora broar, som utsätts för stora tuggkrafter.

Systemet innehåller även en fasadkeram, som verkligen ger avgörande fördelar vid kombinationsarbete med olika keramiska material (litiumdisilikat och zirkoniumoxid). Samtliga IPS e.max restaurationer uppvisar samma goda abrasionsresistens och utseende – oberoende av vilket skelettmaterial som används. Det gör att du får samma höga estetik överallt.

e.max Ceram
IPS e.max Ceram är en lågbränd nano-fluorapatit glaskeram avsedd att användas som fasad- och karaktäriseringsmaterial till alla IPS e.max-komponenter. Apatitkristaller i nanometerstorlek ger den unika kombinationen av translucens, klarhet och opalescens.

Detta gör att ljuset bryts på ett naturligt sätt och man får balans mellan klarhet och chroma. Tack vare den optimerade kombinationen av låg bränntemperatur (750 °C) och termisk expansionskoefficient CTE (9.5 x 10-6 K-1) kan materialet användas för att täcka både IPS e.max litiumdisilikat och zirkoniumoxidskelett.

Det standardiserade skiktningssystemet ger de färgresultat man har förväntat sig och maximal estetik erhålls på både den tandfärgade/translucenta glaskeramen och det mindre translucenta zirkoniumoxidskelettet. Materialens jämna sammansättning och de enhetliga kliniska egenskaperna lägger tillsammans grunden till att restaurationer gjorda med det integrerade IPS e.max-systemet får ett livfullt utseende.

ips-emax-tech-ceram_1 ips-emax-tech-ceram_2_3

e.max CAD
Blocken finns i de tolv populäraste A-D färgerna, fyra  bleachfärger och tre grupper i chromascop -färgskalan (100-300). Blocken finns i två olika grader av translucens:

  • HT Block (High translucency) – utmärkt för inlay/onlay
  • LT Block (Low translucency) – passar bäst för större restaurationer, t ex kronor och inlägg.

Med den naturliga färgskiftningen från dentin till incisal får du en maximal estetik med IPS Empress Multiblock. Helt utan karaktärisering kan du skapa naturtrogna restaurationer som passar dina patienter. IPS Empress CAD Multi är perfekt för framställning av anteriora och posteriora kronor samt för fasader.

ips_empress_cad_chairside-1