Auktoriserat laboratorium

 

Teknodont har nu blivit auktoriserade genom förbundets nya branschorganisations auktorisering.

Auktorisation är en sorts certifiering eller kompetensklassificering som kan ges till utövare av tjänster där missbruk kan orsaka stor skada hos deras kunder. Auktorisation kan ges av myndighet eller branschorganisation som också har en övervakande roll och dit man kan anmäla om en leverantör inte lever upp till de krav som ställs. Syftet med auktorisationen är att säkerställa kvalitativa och värdeskapande leveranser till företagens kunder.

Auktorisationsstämpel

Tandläkarens och det tandtekniska laboratoriets relation bör präglas av ömsesidigt förtroende där tandläkaren i egenskap av köpare måste kunna vara säker på att det tandtekniska arbetet uppfyller de krav som patientsäkerheten och produktsäkerhet ställer. En konsekvens är att det behöver finnas någon dokumentation som styrker detta.

Sveriges Tandteknikerförbund inför nu en frivillig auktorisation av tandtekniska medlemsföretag som innebär att efter ansökan så blir man certifierad som auktoriserad verksamhet där förbundet har en övervakande roll och dit man kan anmäla om ett laboratorium inte lever upp till de krav som ställs. Certifikatet gäller i två år och ska därefter förnyas.

Revision av certifierade verksamheter utförs. Om det vid revision uppdagas allvarliga brister i kravspecifikationen kan auktorisationen dras tillbaka, varefter ny certifiering sker efter genomgånget test. Krav som ställs vid ansökan för att få branchorganisationen Sveriges tandteknikerförbunds auktorisation är.

–    Medlemskap i Sveriges Tandteknikerförbund.
–    Godkänd kvalitetssäkring ”kvalitetslednings system”.
–    Att följa lagen 1993:584 om medicintekniska produkter och Läkemedelsverkets
föreskrifter LVFS 2003:11.
–    Registrering hos Läkemedelsverket som tillverkare av specialanpassade
medicintekniska produkter.