Föreläsning om predektiv estetik i singelluckan

Implantatbehandling har blivit en förutsägbar behandlingsmetod som erbjuder en rad lösningar vid tandlöshet. Efter fem decennier av forskning och utveckling har möjligheterna för att uppnå ett gott estetiskt resultat förbättrats. Vid singeltandluckan är många gånger förstahandsalternativet  implantatbehandling. Vid dessa situationer har även patienternas krav och förväntningar ökat framförallt när det gäller att ersätta förlorade tänder i den estetiska zonen. Hur kan man prediktivt avgöra hur behandlingsresultatet kommer att bli, så att patienternas förväntningar hamnar på en realistisk nivå? Hur kan man med hjälp av protetiken forma och styra mucosan/papillan för att få ett så gott estetisk resultat som möjligt? Anmäl dig och läs mer.