Nu ett auktoriserat laboratorium

Idag har Teknodont blivit auktoriserade genom svenska tandteknikerförbundets nya branschorganisations auktorisering. Tandläkarens och det tandtekniska laboratoriets relation bör präglas av ömsesidigt förtroende där tandläkaren i egenskap av köpare måste kunna vara säker på att det tandtekniska arbetet uppfyller de krav som patientsäkerheten och produktsäkerhet ställer. Det ska kännas tryggt att anlita Teknodont!  Läs mer.